U bent hier

Erfgoed Roeselare

Het nieuwe tijdschrift "Erfgoed Roeselare", is een gezamenlijk initiatief van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare & Ommeland (KGOGRO) en de Gidsenkring Mandeldal. Erfgoed Roeselare ligt in het verlengstuk van Rollarius, het tijdschrift dat tot eind 2011 door KGOGRO werd uitgegeven.
Het nieuwe tijdschrift werd tot stand gebracht in een poging om de heemkundige krachten in Roeselare te bundelen en zal verder instaan voor degelijke artikels over het Roeselaarse verleden (dit betreft uiteraard ook de deelgemeenten). Er kan o.a. geput worden uit een voorraad teksten die werd geschreven door wijlen voorzitter Geert Hoornaert. 

 
Praktisch
Het jaarabonnement bestaat uit 3 nummers van telkens minimum 40 pagina's, aangevuld met het provinciaal jaarboek van de W-Vl Gidsenkring. Voor wie nog niet geabonneerd is en interesse heeft, kan u eenvoudig intekenen door overschrijving van € 15 op rekeningnr BE20 6528 1994 8156 - HB KABE22 op naam van Erfgoed Roeselare, p.a. Jef Eloy, Stationsdreef 148/1, 8800 Roeselare.
 
Auteurs
Het tijdschrift staat zeker en vast ook open voor bijdragen over het Roeselaarse verleden door 'externe' auteurs. Wie graag een artikel ter publicatie wil voorleggen, kan zich richten tot een lid van de redactieraad (die zich buigt over de samenstelling van het tijdschrift). De redactieraad bestaat uit Ferdy Callewaert, John Goddeeris, Jozef Goderis, Rosa Devolder en Sebastiaan Vanneste.
 
Kalender
Achteraan in het tijdschrift wordt een 'Roeselaarse erfgoedkalender' opgenomen. Verenigingen die een activiteit organiseren mbt het Roeselaarse verleden (voordracht, tentoonstelling, e.a.) kunnen dit zeker en vast doorgeven zodat dit beknopt kan worden opgenomen en op die manier de werking rond Roeselaars erfgoed mee wordt gepromoot.

Rubriek: