U bent hier

Doelstellingen

Projectvereniging BIE (voorheen TERF) vroeg reeds in 2008 een eerste cultureel-erfgoedconvenant aan. Een overgangsjaar dat in 2009 werd bekrachtigd met  een tweede convenant periode . 

De initiële doelstellingen zoals vooropgesteld door de 7 lokale besturen werden met veel enthousiasme en dynamiek aangepakt. Met resultaat. TERF en BIE zijn ondertussen begrippen in de regio, interessante samenwerkingsverbanden werden uit de grond gestampt en een aantal inhoudelijke lijnen werden verdiept en resulteerden in publieksgerichte projecten met blijvende waarde.  Daarnaast werd het bloeiende cultureel-erfgoedveld uit de regio maximaal ondersteund, werden nieuwe doelgroepen aangeboord en werd de basis gelegd voor een nog  steviger verankerd lokaal cultureel-erfgoedbeleid.

Maar op onze lauweren rusten is niet aan de orde. Na een evaluatie van de voorbije jaren en de detectie van de noden en verwachtingen voor de toekomst bleek dat nieuwe verzuchtingen, trends en uitdagingen stonden te dringen, zowel van binnen als buiten de cultureel-erfgoedsector.

Uit een breed gedragen participatief beleidsplanningsproces ontsproten aangepaste strategische doelstellingen met nadruk op verdere structurele samenwerking, expertisedeling, duurzaam collectiebeleid, digitalisering, archiefwerking, vrijwilligers- en ondersteuningsbeleid:

  • Samenwerking: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband versterkt structurele en projectmatige samenwerking en expertisedeling op het vlak van cultureel erfgoed tussen diverse actoren binnen de regio. Hiermee ontwikkelen we een kwaliteitsvolle werking, verhogen de efficiëntie en spreiden de financiële druk.
  • Digitalisering en duurzaam collectiebeleid: Met de lokale erfgoedbeheerders bouwt het intergemeentelijk samenwerkingsverband een duurzaam collectiebeleid (verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten) uit.
  • Lokaal cultureel erfgoedwerking als troef: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband realiseert een dynamiek rond lokaal cultureel erfgoed binnen diverse beleidsdomeinen (toerisme- en recreatiebeleid, welzijn, economie, jeugd, onderwijs…) en verhoogt hierdoor haar maatschappelijke relevantie.
  • Vrijwilligersbeleid: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ontwikkelt voor en met de lokale erfgoedactoren een activerende en deskundige vrijwilligerswerking, vertrekkend vanuit de noden, verwachtingen en capaciteiten van de vrijwilliger.
  • Breder draagvlak voor cultureel erfgoed en erfgoedwerking: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband vergroot het draagvlak voor en het bewustzijn over het lokaal cultureel erfgoed met erfgoedcel TERF als makelaar/netwerker tussen de verschillende doelgroepen en generaties.
  • Ondersteuningsbeleid: De lokale erfgoedactoren worden ondersteund in hun dagelijkse erfgoedwerking via o.a. een herwerkt subsidiebeleid. De verdere opwaardering van de musea in de BIE regio, ingedeeld op lokaal niveau, gebeurt in samenspraak met de erfgoedcel.

Erfgoedcel TERF wil zich hierin meer profileren als makelaar binnen en buiten de cultureel-erfgoedsector, die voortdurend opportuniteiten detecteert en mensen rond de tafel brengt, ‘van organisator naar facilitator’.